Društvo varnostnih inženirjev Celje, Opekarniška 15d, Celje je prostovoljna neprofitna strokovna društvena organizacija, ki združuje strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja. Članstvo društva je organizirano na strokovni in prostovoljni podlagi. Društvo deluje na območju širše celjske regije.

Zgodovina:

Leta 1947 so v Celju maloštevilni izobraženci ustanovili društvo inženirjev in tehnikov. Kmalu po ustanovitvi pa so posamezne stroke začele ustanavljati sekcije, ki so se pozneje osamosvojile kot strokovna društva.

Tako se je leta 1959 ustanovilo Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Celje.

V času ustanovitve je društvo sestavljalo 9 članov. Društvo je pričelo aktivno združevati vse, ki so delali na področju varnosti pri delu in  higiensko tehnične zaščite. V društvu so se zbirali strokovnjaki iz varnosti pri delu celotne Celjske regije.

Društvo varnostnih inženirjev Celje je pomenilo tudi kraj zbiranja strokovnjakov, ki so delovali na področju varstva pri delu in s tem pridobivali potrebne informacije o strokovnem izobraževanju – študijo varnosti in zdravja pri delu. Večina naših članov v začetku delovanja društva je namreč študirala ob delu,saj redni študij za varnostne inženirje takrat ni obstajal vse do leta 1966, ko se je na pobudo Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije ustanovila prva samostojna višja tehniška varnostna  šola v Evropi.

V vseh letih delovanja je društvo varnostnih inženirjev in tehnikov organiziralo vrsto usposabljanj za svoje člane, praviloma ob izidu vsakega novega pravilnika. Na takšna usposabljanja smo vabili pisce predpisov, delovne inšpektorje in zaposlene na takratnem Sekretarjatu za delo.

DVI Celje je nudilo bazo za ustanovitev Društva varnostnih inženirjev Slovenske Konjice, ki na žalost ne deluje več in pa tudi Društva varnostnih inženirjev Velenje, saj so se ti prej zbirali v našem društvu.

Leta 2000 se društvo preimenovalo v Društvo varnostih inženirjev, saj takrat tehniki  niso več sodelovali v stroki varnosti in zdravja pri delu, kar je bila posledica spremenjene zakonodaje.

DVI  Celje ima danes občutno manjše število članov (kot zanimivost v letu 1986 je društvo štelo kar 142 članov; sedaj komaj 40), vendar vloga društva  zato ni nič manjša.  Društvo še vedno organizira redne letne posvete ter skupščine. Še naprej se trudimo za seznanitev članov z novostnimi na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in področju ekologije. Svojim članom zagotavljamo tudi strokovno usposabljanje skladno s Pravilnikom o permanentnem izobraževanju strokovnih delavcev.

Člani aktivno sodelujejo na republiških posvetih, saj vsako leto pripravimo vsaj eno temo, večkrat pa tudi objavljamo strokovne članke  v reviji Delo in varnost.

Nenehno si prizadevamo za uveljavitev varnosti in zdravja  kot stroke in za utrjevanje vloge in dejavnosti ter strokovnih delavcev na tem področju. Želimo si prenos teorije v prakso ter boljše delovne pogoje predvsem za delavce in ne le ureditev delovnih razmer za delodajalce.