PREDSEDNIK DRUŠTVA in član UO:     Robert Vodušek

PODPREDSEDNIK in član UO:                   Igor Justin

TAJNIK DRUŠTVA in član UO:                 Milan Dobovišek

BLAGAJNIK DRUŠTVA in član UO:        Ksenija Kotnik

ČLANI UO:

Matej Korenjak

Uroš Apotekar

Rok Kovačič

Emil Šantl

Božidar Jurko

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Marjan Justin

Sandra Senčič

Dušan Kresnik

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA:

Anton Ojsteršek

Srečko Slemenšek

Milan Volavšek