Dragi prijatelji,

pa je minilo 60 let od dne, ko se je nekaj izobražencev v Celju ustanovilo Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Celje. Številke so sicer pomembne, a nam v tem primeru ne povedo veliko. In tudi nismo tukaj, da bi merili, tehtali in seštevali, to danes ni naš namen. Na pot, ki ste jo, in jo še hodimo skupaj, moramo biti ponosni, naj se zdi kratka ali dolga. Sicer, ko je človek star 60 let, počasi začne razmišljati o zaključku svoje poklicne poti, na kar pa v našem društvu niti ne pomislimo.

V šestih desetletjih  je društvu uspelo ohraniti osnovno idejo okrog katere se je društvo oblikovalo in raslo. Ta ideja je povezovanje strokovnih delavcev in ostalih strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari, nenehno si prizadevamo za uveljavitev varnosti in zdravja kot stroke in za utrjevanje vloge in dejavnosti ter strokovnih delavcev na tem področju. Želimo si prenos teorije v prakso ter boljše delovne pogoje predvsem za delavce in ne le ureditev delovnih razmer za delodajalce.

In kako se je začelo ?

Na to vprašanje vam težko odgovorim, saj sem takrat štel minus 17 let. Več o tem bi lahko povedali tisti, ki ste bili takrat zraven. Verjamem pa, da ni bilo lahko. Društvo je bilo kot tretje ustanovljeno v bivši Jugoslaviji, poleg Društev v Ljubljani in Mariboru. To je bil velik premik in napredek v stroki. Kot zanimivost naj povem, da so vsa društva varnostnih inženirjev in tehnikov v Sloveniji v 60. letih štela okoli 400 članov, nemška zveza varnostnih inženirjev pa naj bi leta 1962 imela zgolj 300 poklicnih varnostnih inženirjev.

Pa vendarle smo se danes tukaj zbrali z namenom, da pogledamo nazaj, se ozremo v prihodnost, predvsem pa želimo za hipec ustaviti čas, vas popeljati v zgodovino našega Celja, ter se družiti ob sproščenem klepetu.

Hvala tistim, ki ste nas ustanovili, hvala tistim, ki ste nas spravili v zrela leta in hvala vam, članice in člani za skrb, da bo društvo v prihodnje še razvilo svoj potencial ter pripomoglo k bolj varnemu in zdravemu delovnemu okolju v knežjem mestu in okolici.

Zapisal predsednik DVI Celje, Robert Vodušek

dsc_0420

dsc_0451

dsc_0448

dsc_0491

dsc_0506

dsc_0519